UE logos

Spółka TERMALL

Spółka TERMALL z siedzibą w Bełchatowie powstała w roku 1991. W początkowym okresie istnienia działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Termall prowadzona była w formie spółki cywilnej. Od 1994 Termall funkcjonuje jako spółka prawa handlowego pod nazwą Energetyka i Technika Grzewcza Termall Sp. z o.o. Działalność spółki pod obecną nazwą Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia datuje się od roku 2004.

Obecnie Spółka TERMALL ma ugruntowaną pozycję na rynku w obszarze działań związanych z energetyką, zwłaszcza w sektorze wytwarzania, ochroną środowiska naturalnego oraz wdrażaniem nowych technologii w tych obszarach. Firma zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę specjalistów rozruchu, eksploatacji, pomiarów akrredytowanych emisji, instalacji odsiarczaniaspalin ISO, oraz nadzorów z zakresu inwestycji energetycznych i ochrony środowiska.

 

Dowiedz się więcej

 

Projekt Energetyczne Laboratorium Badawcze [numer RPLD.01.02.01-10-0016/17-00]

Projekt Energetyczne Laboratorium Badawcze jest projektem inwestycyjnym w aktywa trwałe (rozumiane jako infrastruktura badawczo-rozwojowa), niezbędnym dla naszej Spółki Termall sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia do utworzenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nowej komórki w strukturze organizacyjnej – Pionu Handlu i Rozwoju w skład którego będzie wchodziło laboratorium, w którym będą prowadzone zaplanowane w planie prac badawczych i zgodne ze specjalizacjami regionalnymi prace badawczo-rozwojowe pozwalające Wnioskodawcy na kompleksowe podejście do obsługi sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia energetycznego rynku regionalnego.

Utworzone dzięki realizacji niniejszego projektu Energetyczne Laboratorium Badawcze będzie wykorzystywane przez Termall sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej służącej optymalizacji procesów w instalacjach energetycznych, instalacjach ochrony środowiska, a także innych instalacjach przemysłowych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 553 972,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020” w kwocie 934 380,00 zł.

 

STRATEGIA

Pozyskiwanie nowych inwestycji w zakresie energetyki zawodowej i przemysłowej. 
Rozwinięcie działalności w sektorze spalarni oraz biogazowni. 
Rozwój techniczno – organizacyjny i technologiczny naszej Firmy. 
Dbałość o środowisko i bezpieczne warunki pracy. 
Ciągłe inwestowanie w rozwój intelektualny naszych specjalistów.

MISJA

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług dla sektora energetycznego w zakresie modernizacji, remontów i wdrażania nowych technologii. Kluczowym elementem jest zaufanie do jakości prac naszego personelu o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.

Organizację naszych prac opieramy na certyfikowanym systemie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodnym z normami ISO 9001, 14001 i PN-N 18001.