NASZE CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

 • ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP

  W 2008r. przez Jednostkę Certyfikującą UDT - CERT został przyznany naszej Spółce certyfikat poświadczający wdrożenie oraz stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodnie z normami PN - EN ISO 9001:2001; PN - EN ISO 14001:2005; PN-N-18001:2004. Certyfikat ten rozszerzył funkcjonujący od 2002r „System Zarządzania Jakością” zgodny z PN - EN ISO 9001:2001. Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP ma na celu świadczenie przez naszą Spółkę usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne.

 • PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

  W 2015 oraz 2016 r. Termall Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Certyfikat ten jest potwierdzeniem respektowania wartości etycznych i codziennego stosowania zasady fair play. Wyróżnienia otrzymują przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

  - postępują rzetelnie wobec klientów, - terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec kontrahentów jak również skarbu państwa, - stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu, - aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego

 • DIAMENT FORBESA

  Diament miesięcznika Forbes jest prestiżowym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość opracowywanym przez Miesięcznik Forbes. Ranking ten uwzględnia zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku poszczególnych przedsiębiorstw. W 2011 roku Firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia znalazła się w gronie przedsiębiorstw, które najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość w okresie trzech ostatnich lat. W kategorii firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN w województwie łódzkim nasza Spółka znalazła się na zaszczytnym 10 miejscu spośród 86 wyróżnionych laureatów.

 • GAZELA BIZNESU

  „Gazela” to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Termall Sp. z o.o. w roku 2009 w X edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm prowadzonym przez „Dziennik Puls Biznesu” dołączyła do grona    najdynamiczniej rozwijających się firm elitarnego klubu Gazel Biznesu  i została wyróżniona „Gazelą Biznesu”.

 • HERMES EURODIALOG 2003

  W 2003r „Termall” wyróżniony został nagrodą w postaci certyfikatu i statuetki „HERMES EURODIALOG 2003 dla firmy przygotowanej do działania na rynku europejskim.”

  Jest to prestiżowa nagroda przyznawana przedsiębiorstwom przygotowanym do działania na rynku europejskim przez Magazyn Integracji EURODIALOG, pod patronem honorowym ówczesnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

 • PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU

  W 2002r. nasza Spółka otrzymała wyróżnienie w Narodowy Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" organizowanym pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii.

  W konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. W kolejnych latach 2003,2004 i 2005 otrzymaliśmy certyfikat do prawa używania tytułu „Promotor Ekologii”

 • EUROPRODUKT

  EUROPRODUKT to ogólnopolski konkurs dla polskich firm produkcyjnych i usługowych. Od 2000 r. przedsięwzięciu patronują Minister Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wśród wyróżnionych są spółki, duże koncerny, banki, spółdzielnie, organizacje i zrzeszenia, których ofertę cechuje wysoka jakość i innowacyjność. W 2002r. nasza Spółka znalazła się w gronie firm którym przyznano tytuł „EUROPRODUKT” za kontenerową przenośną instalację odgazowania składowiska odpadów komunalnych wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu wysypiskowego. Nadany tytuł potwierdzony certyfikatem potwierdza europejski poziom firmy oraz najwyższą jakość jej wyrobów i usług.

 • EKO-GLOB

  We wrześniu 2002r firma „Termall” otrzymała Certyfikat Diamentowy Eko-Glob za wybitne osiągnięcia w działalności proekologicznej przyznany przez Kapitułę Ziemi Łódzkiej w I Edycji Konkursu „Eko-Glob”. Certyfikat został wręczony za całokształt działalności Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa łódzkiego.