+48 44 633 79 37

OFERTA

OZE / innowacyjne technologie

Termall Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie została zarejestrowana w dniu 15 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Zgodnie z aktem założycielskim, głównymi obszarami działalności Spółki są między innymi:

  • Wytwarzanie energii elektrycznej
  • Przesyłanie energii elektrycznej
  • Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej


Termall Energy Sp. z o.o. powstała poprzez wydzielenie części działalności związanej z energią odnawialną z firmy Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia i jest firmą powołaną do rozwijania, realizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Firma posiada doświadczoną kadrę techniczną, w znacznej części wywodzącą się z Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia. Przejęła również prowadzone przez Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia projekty inwestycyjne w zakresie energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.