+48 44 633 79 37

NASZE REALIZACJE

Nr Klient Nazwa Obiektu Obszar realizacji Lokalizacja Opis realizowanych prac Okres realizacji
21 YARA Environmental Technologies GmbH TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Łaziska Górne
Wykonanie pomiarów na podstawie wytycznych normy PN-EN 14181:2015-02 2020
22 CIECH Soda Polska S.A. CIECH Soda Polska Zakład Produkcyjny w Janikowie POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Janikowo
Wykonanie rozruchu kotła OP140 ZP Janikowo 2020
23 CEZ Skawina S.A. Instalacja Odazotowania Spalin SCR (nitka I) w CEZ Skawina S.A. POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Skawina
Weryfikacja I etapu prowadzonych pomiarów przez firmę pomiarową na obiekcie wraz z weryfikacją sprawozdania z pomiarów (DENOX - Nitka I) 2020
24 CEZ Chorzów S.A. CEZ Polska EC Chorzów INNE Polska,
Chorzów
Wykonanie instalacji redukcji HCI w spalinach w CEZ Chorzów S.A. (metodą suchą - DSI) 2020
25 MLU Sp. z o.o. Veolia Energia Poznań S.A. POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Poznań
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu optymalizację pracy urządzeń pomiarowych kotła 2020
26 Tauron Wytwarzanie S.A. Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Stalowa Wola
Wykonanie pomiarów stężenia wszystkich nieorganicznych gazowych związków chloru, wyrażonych jako HCl, w spalinach z kotła OP-120 opalanego biomasą zlokalizowanego w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrowni Stalowa Wola w Stalowej Woli wraz z przeprowadzeniem oceny uwierzytelniającej pomiar technologiczny 2020
27 Biuro Budowy GE Power (Elektrownia Opole) PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Blok nr 5 POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Opole
Wykonanie pomiarów w celu wyznaczenia charakterystyki dla pyłomierza 2019
28 Eltur Serwis Sp. z o.o. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów INNE Polska,
Turów
Wsparcie Zespołu Projektowego dla zadania: "Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" 2019-2020
29 TAURON Wytwarzanie S.A. NJGT NJGT w Jaworznie, Blok 910 MW z kotłem nadkrytycznym KOCIOŁ Polska,
Jaworzno
Pełnienie funkcji Technologa - Koordynatora Rozruchu branży technologicznej w zakresie Gospodarek Pozablokowych z Rozruchem Bloku 910 MWe w Nowym Jaworznie Grupa Tauron 2019-2020
30 Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A. PGNiG Termika SA EC Pruszków KOCIOŁ Polska,
Pruszków
Kompleksowy rozruch wraz z optymalizacją kotłów wodnych typu WR-25 K12 i WR 25/12-M K 13 2019-2020
31 Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A. PGNiG Termika SA EC Pruszków KOCIOŁ Polska,
Pruszków
Wykonanie pomiarów gwarancyjnych dla Kotła WR-25M K 12 2019
32 Polimex Energetyka Sp. z o.o. PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, El. Pomorzany, Szczecin OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Pomorzany, Szczecin
Udział w rozuchu, w tym w ruchu regulacyjnym i ruchu próbnym przy zadaniu inwestycyjnym Zamawiającego pn. "Budowa IOS metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch Kotłów Benson OP-206" 2019-2020
33 Eltur Serwis Sp. z o.o. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów KOCIOŁ Polska,
Turów
Sprawowanie funkcji nadzorczych we wszystkich branżach na budowie Układu Nawęglania Nowego Bloku 460 MW opalanego węglem brunatnym 2019-2020
34 ECO GmbH BASF SE Ludwigshafen ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Niemcy,
Ludwigshafen
Weryfikacja instalacji i systemów AKPiA linii technologicznych 2019
35 GE Power Sp. z o.o. ArcelorMittal, Huta stali w Dąbrowie Górniczej POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Dąbrowa Górnicza
Wykonanie pomiarów gwarancyjnych dla instalacji odpylni taśmy spieków DL1 oraz DL 3 oraz dla instalacji odpylania węzła rozdzielczego numer 8 (WR-8) 2019
36 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Dyrekcja Budowy dla zadania: „Wykonanie kompleksowej modernizacji IOS na Blokach nr 8-12” 2019-2020
37 YARA Environmental Technologies GmbH PGNiG Termika EC Siekierki ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Siekierki
Wykonywanie fukcji inspektora AKPiA 2019-2020
38 Biuro Budowy GE Power ZW Nowa TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Dąbrowa Górnicza
Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych na instalacji odsiarczania i odazotowania 2019
39 Ecosorbtech Sp. z o.o. CEZ Polska EC Chorzów DOKUMENTACJA I ANALIZY Polska,
Chorzów
Wykonanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie pomiarów technologicznych stężeń HCl, SO2, O2 2019
40 Elpro GmbH GDRA Kienbaum ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Niemcy,
Kienbaum
Opracowanie i wdrożenie programu rozruchu na zimno sprzętu elektrycznego i pomiarowego oraz automatyzacji stacji regulacji i pomiaru ciśnienia gazu 2019