+48 44 633 79 37

NASZE REALIZACJE

Nr Klient Nazwa Obiektu Obszar realizacji Lokalizacja Opis realizowanych prac Okres realizacji
61 STEINMÜLLER BABCOCK ENVIRONMENT GmbH EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. INNE Niderlandy,
Farmsum
Udział w rozruchu spalarni EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. 2018
62 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Dyrekcja Budowy dla zadania pn.,,Wykonanie kompleksowej modernizacji IOS na blokach 3 i 4 w PGE GiEK SA" 2018
63 Biuro Projektów PROACEM EPORE Bogatynia POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Bogatynia
Wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń dla emitorów E-5 i E-7 oraz emisji hałasu 2018
64 GE Power Sp. z o.o. ZW Nowa TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Dąbrowa Górnicza
Wykonanie pomiarów technicznych w zakresie optymalizacji instalacji SCR (DeNOx) 2018
65 Nobo Solutions S.A. PGE EC S.A. EC Bydgoszcz KOCIOŁ Polska,
Bydgoszcz
Przeprowadzenia pomiarów ciśnień dynamicznych i statycznych dla wentylatorów spalin na Kotłe K4 w elektrociepłowni w Bydgoszczy 2018
66 RAFAKO S.A. TAURON Wytwarzanie S.A. El. Jaworzno III DOKUMENTACJA I ANALIZY Polska,
Jaworzno
Wykonanie analizy i opiniowanie założeń AKPiA wyspy kotłowej dla bloku energetycznego o mocy 910 MW 2017
67 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych 2017
68 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Prowadzenie Dyrekcji Budowy dla zadania "Opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności IOS Bloku nr 7 w Elektrowni Bełchatów" 2017
69 ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. Fortum EC Zabrze KOCIOŁ Polska,
Zabrze
Rozruch wielopaliwowego bloku kogeneracyjnego EC Zabrze wraz z przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji rozruchowej 2017-2019
70 Fortum Silesia S.A. Fortum EC Zabrze INNE Polska,
Zabrze
Prace rozruchowe w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie nowej Elektrociepłowni w Zabrzu 2017-2017
71 YARA Environmental Technologies GmbH YARA Environmental Technologies GmbH INNE Polska,
Tarnów
Prowadzenie rozruchu na stanowisku Inżyniera ds. koordynacji 2017
72 GE Power Sp. z o.o. Budowa Bloków 5 i 6 w El.Opole KOCIOŁ Polska,
Opole
Wsparcie w rozruchu technologicznym Bloków 5 i 6 – 2x900 Mwe 2017-2019
73 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Rozruch Kotła nr 10 po modernizacji 2016
74 GE Power Sp. z o.o. VEOLIA S.A. EC Łódź OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Łódź
Nadzór nad montażem i badaniami pomontażowymi w zakresie branży elektrycznej oraz wsparcia rozruchu 2016-2017
75 Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku INNE Polska,
Białystok
Udział w Zespole Doradcy Technicznego dla kontraktu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ZUOK w Białymstoku w okresie pierwszych dwóch lat eksploatacji" 2016-2017
76 Yara Poland Sp. z o.o. Grupa Chemiczna EC Janikowo OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Janikowo
Rozruch instalacji AKPiA na potrzeby SCR (DeNOx) 2016-2017
77 GE ALSTOM Power Sp. z o.o. EDF S.A. El. Rybnik OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Rybnik
Kompleksowy Rozruch IMOS Spalin Bloku II 2016-2017
78 RAFAKO S.A. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. El. Kozienice OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Kozienice
Rozruch instalacji SCR (DeNOx) dla Kotła OP-650 Bloku nr 4 2016-2017
79 RAFAKO S.A. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Szczecinie INNE Polska,
Szczecin
Przeprowadzenie kompleksowego rozruchu dwóch linii technologicznych termicznego przekształcania odpadów komunalnych 2016-2018
80 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy EDF S.A. EC Toruń KOCIOŁ Polska,
Toruń
Realizacja prac rozruchowych nowej elektrociepłowni gazowej 2016-2017