+48 44 633 79 37

NASZE REALIZACJE

Nr Klient Nazwa Obiektu Obszar realizacji Lokalizacja Opis realizowanych prac Okres realizacji
81 Bilfinger Babcock CZ s.r.o. EDF S.A. EC Toruń KOCIOŁ Polska,
Toruń
Realizacja prac rozruchowych nowej elektrociepłowni gazowej 2016-2017
82 RAFAKO S.A. VEOLIA S.A. EC Łódź KOCIOŁ Polska,
Łódź
Kompleksowy rozruch zmodernizowanej IOS (metoda półsucha) Kotłów K2 i K7 2015
83 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Wykonanie rozruchu Instalacji Podgrzewu Spalin na Bloku nr 12 2015
84 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora Budowy dla Instalacji Podgrzewu Spalin na Bloku nr 10 2015
85 Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie INNE Polska,
Konin
Realizacja programu prób eksploatacyjnych Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie 2015-2016
86 RAFAKO S.A. El. Ostrołęka B OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Ostrołęka
Rozruch instalacji SCR dla Kotła Bloku nr 2 wraz z częścią wspólną dla wszystkich trzech bloków 2015-2016
87 BUDIMEX S.A. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku INNE Polska,
Białystok
Kompleksowy rozruch technologiczny Instalacji 2015-2016
88 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Rozruch Kotła nr 9 po modernizacji 2015-2016
89 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy VEOLIA S.A. EC Łódź KOCIOŁ Polska,
Łódź
Rozruch Kotłów 6 i 9 po modernizacji związanych z przystosowaniem kotłów do redukcji emisji NOx 2015-2017
90 Polimex – Mostostal S.A. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. El. Kozienice KOCIOŁ Polska,
Kozienice
Nadzór i koordynacja robót w branżach: budowlano konstrukcyjnej, technologicznej,elektroenergetycznej oraz AKPiA w trakcie budowy Bloku nr 11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi 2015-2017
91 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Wykonanie rozruchu Instalacji Podgrzewu Spalin na Bloku nr 11 2014
92 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Rozruch Kotła nr 7 po modernizacji 2014
93 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Rozruch Kotła nr 8 po modernizacji 2014
94 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora Budowy dla Instalacji Podgrzewu Spalin na Bloku nr 12 2014
95 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Oddział Peitz PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Przeprowadzenie rozruchu Kotła nr 11 i 12 po modernizacji. 2014-2015
96 ALSTOM Power Sp. z o.o. EDF Wybrzeże S.A. EC Gdańsk OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Gdańsk
Pełnienie funkcji Kierownika zmiany w Rozruchu IOS (DeNOx) na Kotłach K7 oraz K9 2014-2015
97 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Rozruch Kotła nr 11 po modernizacji 2014-2015
98 Babcock Borsig Steinmüller GmbH Niemcy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Rozruch Kotła nr 12 po modernizacji 2014-2015
99 Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. TAURON Wytwarzanie S.A. El. Jaworzno III KOCIOŁ Polska,
Jaworzno
Udział w Zespole Inżyniera Kontraktu przy budowie bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW 2014-2019
100 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Wykonanie rozruchu Instalacji Podgrzewu Spalin na Bloku nr 8 2013