+48 44 633 79 37

NASZE REALIZACJE

Nr Klient Nazwa Obiektu Obszar realizacji Lokalizacja Opis realizowanych prac Okres realizacji
121 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Sprawowanie funkcji Generalnego Koordynatora Budowy dla IOS Bloku 1 i 2 oraz Stacji Ciepłowniczej D3 2010-2013
122 RAFAKO S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Pełnienie funkcji Inżyniera Gwarancyjnego na obiektach w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 2010-2020
123 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Rozruch Bloku nr 4 po kompleksowej modernizacji 2009-2010
124 Grupa PEP Biomasa Energetyczna Grupa PEP Biomasa Energetyczna DOKUMENTACJA I ANALIZY Polska,
Warszawa
Opracowanie studium rynku surowców energetycznych w regionie Lubelszczyzny 2009
125 NOVA Sp. z o.o. NOVA Sp. z o.o. INNE Polska,
Nowy Sącz
Opracowanie raportu dotyczącego składu zasobności biogazowej składowiska odpadów. 2008
126 Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o.o. PGE Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Rozruch modernizowanych urządzeń i instalacji Stacji Ciepłowniczej D-6 2008
127 CONECOBCE Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych k. Płocka INNE Polska,
Płock
Opracowanie raportu dotyczącego składu zasobności biogazowej składowiska odpadów 2008
128 RAFAKO S.A. Rafineria w Chorwacji KOCIOŁ Chorwacja,
Chemiczne czyszczenie, dmuchanie oraz kompleksowy rozruch Kotła OOG-50 wraz z instalacjami pomocniczymi 2008-2009
129 RAFAKO S.A. Zakład Elektrociepłowni w Płocku KOCIOŁ Polska,
Płock
Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora Budowy Kotła OOG-420 K8 w PKN ORLEN S.A. w Płocku – nadzór nad rozruchem 2008-2013
130 INKOM Sp. z o.o. Bełchatów BOT Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Rozruch akcelatora AC 1.4 po modernizacji 2007
131 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Modernizacja systemu sterowania przepompownią ścieków w Grocholicach 2007
132 RAMB Sp. z o.o. RAMB Sp. z o.o. ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Piaski
Montaż instalacji elektrycznej stacji napędowej, trasy i stacji zwrotnej przenośnika Z-36 2007
133 RAFAKO S.A. BOT Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Kompleksowy rozruch modernizowanych IOS Bloków 10,11 i 12 wraz z młynownią kamienia wapiennego i instalacją odwadniania gipsu 2007-2008
134 Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o.o. BOT Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Kompleksowy rozruch modernizowanej Stacji Regeneracji Jonitów G4/1 2007-2008
135 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. PGE Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Rozruch Bloku nr 3 po kompleksowej modernizacji 2007-2008
136 Konsorcjum ALSTOM - RAFAKO S.A. PGE Elektrownia Bełchatów KOCIOŁ Polska,
Bełchatów
Pełnienie funkcji Dyrekcji Budowy Kotła 858 MW w PGE Elektrownia Bełchatów 2007-2011
137 RAFAKO S.A. PGE Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora Budowy dla IOS Bloku 858 MW w PGE Elektrownia Bełchatów 2007-2011
138 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. BOT Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Rozruch urządzeń i instalacji na potrzeby inwestycji: „Składowanie odpadów paleniskowych na zwałowisku wewnętrznym KWB Bełchatów". 2006
139 RAFAKO S.A. BOT Elektrownia Bełchatów ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Bełchatów
Prace montażowe AKPiA w zakresie ułożenia tras kablowych, montażu i okablowania szaf sterowniczych dla 12 wirówek gipsu dostarczonych przez firmę KMPT dla IOS 2006
140 MOSiR w Zabrzu MOSiR w Zabrzu INNE Polska,
Zabrze
Wykonanie badań zasobności i składu biogazu wraz ze studniami odgazowującymi 2006