+48 44 633 79 37

NASZE REALIZACJE

Nr Klient Nazwa Obiektu Obszar realizacji Lokalizacja Opis realizowanych prac Okres realizacji
161 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Bełchatów
Modernizacja układów AKPiA oraz elektrycznych hydroforni 2000
162 Energobudowa S.A. Kompleks biurowo-usługowo-apartamentowy "Zielony Zakątek" INNE Polska,
Warszawa
Dostawa, montaż i rozruch sieci cieplnej preizolowanej wraz z węzłem cieplnym i instalacją elektroenergetyczną oraz słaboprądową. 2000
163 Energobudowa S.A. Kompleks biurowo-usługowo-apartamentowy "Zielony Zakątek" ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Warszawa
Dostawa, montaż i rozruch instalacji elektrycznych (nN) 2000-2000
164 W.S.C. Investment Sp. z o.o. W.S.C. Investment Sp. z o.o. KOCIOŁ Polska,
Warszawa
Kompleksowy montaż i rozruch węzła cieplnego, sieci cieplnej wraz z izolacją termiczną, przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 2000-2001
165 Inkom Sp. z o.o. PZF „Polfa” INNE Polska,
Pabianice
Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków 2000-2001
166 Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Warszawa Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Warszawa ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Warszawa
Prowadzenie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych wraz ze szkoleniem personelu ruchowego Zamawiającego 2000-2001
167 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Pełenie funkcji Generalnego Koordynatora Inwestycji – Dyrekcji Budowy Instalacji Odsiarczania Spalin Bloków 7 i 9; Kompleksowy rozruch Instalacji; Sprawowanie funkcji Inżyniera Gwarancyjnego 2000-2003
168 Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. DOKUMENTACJA I ANALIZY Polska,
Kamieńsk
Opracowanie Studium Wykonalności projektu budowy parku elektrowni wiatrowych oraz analizy techniczno-ekonomicznej 2000-2007
169 Zakład Remontowo-Budowlany i Konserwacji Zabytków Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Strzelcach Małych gm. Masłowice KOCIOŁ Polska,
Strzelce Małe
Kompleksowa dostawa oraz montaż kotła i instalacji c.o. 1999
170 BUDIMEX S.A. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie INNE Polska,
Warszawa
Kompleksowy rozruch Zakładu Unieszkodliwnia Stałych Odpadów Komunalnych Warszawa 1999-2000
171 Urząd Gminy Grabica Szkoła Podstawowa KOCIOŁ Polska,
Brzozie gm. Grabica
Montaż kotła wodnego wraz z instalacją c.o., hydrantową oraz kanalizacyjną 1998
172 BUDIMEX S.A. Hotel MAGDA KOCIOŁ Polska,
Licheń Stary
Dostawa, montaż i rozruch kotłowni wraz z instalacją ciepłowniczą 1998
173 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Warszawa
Montaż i rozruch systemu automatyki oraz instalacji elektrycznej układów parowych 1998-1999
174 Szpital Rejonowy im. Jana Pawła II w Bełchatowie GOZ Drużbice KOCIOŁ Polska,
Drużbice
Modernizacja kotłowni wodnej 1998-1998
175 BUDIMEX S.A. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Warszawa
Montaż instalacji i urządzeń AKPiA wraz z dostawami 1998-1999
176 Jednostka Wojskowa w Gdyni Jednostka Wojskowa w Gdyni INNE Polska,
Gdynia
Modernizacja grupowych węzłów ciepłowniczych (w formule ESCO) 1998
177 Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi KOCIOŁ Polska,
Łódź
Montaż i rozruch kotłowni olejowej i sieci centralnego ogrzewania 1997
178 Elektrownia Bełchatów Elektrownia Bełchatów ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Bełchatów
Montaż AKPiA i kompleksowy rozruch neutralizatora ścieków przemysłowych 1997
179 Elektrobudowa S.A. Huta ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Warszawa
Montaż układów AKPiA w Tlenowni Linde Gas Polska 1997-1998
180 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Pełnienie funkcji Dyrekcji Budowy, wykonanie kompleksowego rozruchu i wstępnej eksploatacji IOS dla Bloków 5 i 6 1997-2000