+48 44 633 79 37

NASZE REALIZACJE

Nr Klient Nazwa Obiektu Obszar realizacji Lokalizacja Opis realizowanych prac Okres realizacji
1 Polimex Energetyka Sp. z o.o. PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, El. Pomorzany, Szczecin, IOS/FGD Nitka A oraz Nitka B OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Pomorzany, Szczecin
Wykonanie pomiarów pod kątem optymalizacji pracy układów technologicznych Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą – Bloki A i B 2020
2 Yara Environmental Technologies GmbH Fortum EC Częstochowa KOCIOŁ Polska,
Częstochowa
Nadzór i monitorowanie pracy instalacji SNCR (DeNOx) 24 h/dobę podczas Ruchów Próbnych i pomiarów gwarancyjnych Kotłów nr 1 i 2 w EC Częstochowa 2020
3 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Olsztyn Ciepłownia biomasowa w zespole ciepłowni MPEC Olsztyn INNE Polska,
Olsztyn
Wsparcie eksploatacyjne pracy nowej ciepłowni BIO MPEC Olsztyn 2020
4 ELPRO GmbH BHKW (Biomass CHP plant) Speyside, Szkocja/Scotland, UK ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Szkocja,
Speyside
Modernizacja i optymalizacja pod względem AKPiA układu odprowadzania popiołu. 2020
5 Yara Environmental Technologies DAP Albioma Le Gol, Reunion – wyspa, region administracyjny i departament zamorski Francji OCZYSZCZANIE SPALIN Francja,
Wyspa Reunion
Świadczenie usługi gorącego rozruchu instalacji DeNOx 2020
6 Elbis Sp. z o.o. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Turów
Świadczenie usług w zakresie branży AKPiA związanych z pełnieniem przez Zamawiającego funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa nowego bloku energetycznego” 2020
7 NCBiR Warszawa Wybrane elektrownie referencyjne w ramach programu INNE Polska,
Jaworzno, Polaniec
Świadczenie usług specjalistycznych podczas prac przy Blokach referencyjnych w ramach Programu "Bloki 200+" 2020
8 RAFAKO S.A. ENERGA Zespół Elektrowni Ostrołęka OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Ostrołęka
Pełnienie usług 2 specjalistów branży technologicznej i 1 specjalisty ds. AKPiA przy rozruchu IOS Ostrołęka B 2020
9 PGE Energia Ciepła S. A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie PGE Energia Ciepła S. A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Rzeszów
Wykonanie pomiarów środowiskowych - emisja zanieczyszczeń do powietrza dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie 2020
10 ELPRO GmbH Gemeinschaftskraftwerk Kiel GmbH, Niemcy INNE Niemcy,
Kilonia
Kontynuacja prac rozruchowych gazowej elektrowni cieplnej o mocy 200 MW (20 silników gazowych ok. 10,5 MW każdy) w GHKW Kiel w Niemczech 2020
11 Doosan Lentjes GmbH PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, El. Pomorzany, Szczecin OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Pomorzany, Szczecin
Udział w rozuchu, w tym w ruchu regulacyjnym i ruchu próbnym przy zadaniu inwestycyjnym Zamawiającego pn. "Budowa IOS metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch Kotłów Benson OP-206" 2020
12 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów KOCIOŁ Polska,
Turów
Udział w pracach rozruchowych kotła nr K3 2020
13 Biuro Budowy GE Power ZW Nowa TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Dąbrowa Górnicza
Prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację optymalizacji pracy instalacji DL1 2020
14 Biuro Budowy GE Power ZW Nowa TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Dąbrowa Górnicza
Prace badawczo-rozwojowe w obszarze instalacji odsiarczania i odazotowania 2020
15 Biuro Budowy GE Power ZW Nowa TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Dąbrowa Górnicza
Wykonanie pomiaru stężenia pyłu na wylotach z dwóch modułów odsiarczania NID 2020
16 GE Power Sp. z o.o. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Pełnienie usług Inżyniera Rozruchu - Instalacja SNCR Kotła nr 4 i 5 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 2020
17 YARA Environmental Technologies GmbH TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Łaziska Górne
Weryfikacja i analiza możliwości przeprowadzenia pomiarów kalibracyjnych wg procedury QAL2 zgodnie z normą PN-EN 14181:2015 dla instalacji SCR Kotłów K9 i K10 w Elektrowni w Łaziskach Górnych 2020
18 EkoMeritum Sp. z o.o. EkoMeritum Sp. z o.o. POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń dla dwóch emitorów 2020
19 MLU Sp. z o.o. ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., Elbląg POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Elbląg
Pomiary jednorodności strugi spalin w EC Elbląg oraz przeprowadzenie pomiarów zgodnie z procedurą QAL2 2020
20 YARA Environmental Technologies GmbH TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych POMIARY I OPTYMALIZACJE Polska,
Łaziska Górne
Wykonanie pomiarów środowiskowych 2020