+48 44 633 79 37

ABOUT US

Company

Termall is a family business with a 30-year tradition. The Company owes its strong position to unchanging values: respect for the work of previous generations and courage in reaching for new solutions and markets. Succession, which ensures stability and continuity of business, guarantees security to our business partners. The decisions made based on own investment expenditures mean that the Company has a long-term view of business, commitment to maintaining jobs and cooperation with the local community.

TERMALL successfully implements new technologies within power industry and environmental protection. The Company employs a highly qualified team of specialists for investment supervision, commissioning, operation, emission measurements in the areas of energy investments and environmental protection.

Organization of our work is based on a certified quality, environment and OHS management system in accordance with PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 and PN-N 18001:2004 and taking into account the requirements for the competence of testing and calibration laboratories in accordance with PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Our strategy

Acquisition and realization of works related to new investments in professional and industrial energy.
Developing activities in the field of innovative and technical/technological solutions for the energy, thermal waste and industrial sectors.
Technical, organisational and technological development of our company. Taking care of the environment and safe working conditions. Continuous investment in the intellectual development of our specialists.

Our Mission

Our mission is to provide the highest quality services to the energy sector and industry in the field of construction, modernisation, overhaul and implementation of new technologies.

The key values on which the mission is based and the Company's vision is being implemented are: honesty, responsibility, professionalism, comprehensiveness in customer service and sales of services, flexibility in dealing with customers, respect, trust and building long-term business relationships.

Read reviews about our company

 • /Fortum Silesia S.A./

  „ (…) Firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia w trakcie realizacji zadania wykazała się doskonałą organizacją pracy, dużym doświadczeniem, zaangażowaniem, umiejętnością współpracy oraz wysokim poziomem profesjonalizmu, rzetelności i elastyczności (…)”

 • /Polimex Energetyka Sp. z o.o./

  „ (…) jesteśmy usatysfakcjonowani z realizacji zlecenia, tym samym chcemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako rzetelnego, wiarygodnego i profesjonalnego partnera.”

 • /ECOSORBTECH Sp. z o.o./

  „ (…) możemy z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch moc Ekologia, jako doświadczonego i rzetelnego partnera, który działa kierując się dobrem wykonywanego zadania przy jednoczesnej dużej elastyczności i zachowaniu dobrych relacji biznesowych oraz jako firmę godną zaufania i polecenia do realizacji podobnych zadań.”

 • /Elpro GmbH/

  „ (…) dziękujemy firmie Termall za osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt. Chętnie ponownie skorzystamy z Waszych usług. Dziękujemy za znakomite wsparcie!”

 • /ILF Consulting Engineers Polska Sp. zo.o./

  „ (…) zrealizowane zadanie zostało wykonane przez profesjonalną kadrę, której wysoki poziom wiedzy merytorycznej przełożył się na sprawną realizację projektu, a doświadczenie posiadane przez firmę Termall zaowocowało dobrą współpracą, która przebiegła zgodnie z naszymi ustaleniami i oczekiwaniami (…)”

 • /YARA Environmental Technologies GmbH/

  „ (…) niniejszym potwierdzamy wysokie kwalifikacje pracowników firmy Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia oraz bardzo dobrą współpracę z naszym personelem i innymi firmami pracującymi na obiekcie (…)”

 • /Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o./

  „ (…) jakość świadczonych usług spełniła nasze oczekiwania, dlatego możemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako partnera do realizacji zadań inwestycyjnych w energetyce.”

 • /RAFAKO S.A./

  „ (…) Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia wykonała prace sprawnie, rzetelnie i terminowo, wykazując się doskonałą organizacją i spełnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy (…)”

 • /Biuro Projektów PROACEM/

  „ (…) prace zostały realizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie (…)”

 • /Babcock Borsig Steinmüller GmbH/

  „ (…) pragniemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako rzetelnego, profesjonalnego partnera, który działa kierując się dobrem wykonywanego zadania przy jednoczesnej dużej elastyczności i zachowaniu dobrych relacji biznesowych. Wiedza merytoryczna pracowników firmy przełożyła się na sprawną realizację projektu (…)”

 • /GE Power Sp. z o.o./

  „ (…) w trakcie realizacji projektu firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia wykazując się dużym doświadczeniem, zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością wykonała wzorowo i bez zastrzeżeń zakres zleconych prac w terminach wymaganych, wynikających z tempa realizacji projektu (…)”

 • /ALSTOM Power Sp. z o.o./

  „ (…) profesjonalizm, wysoka jakość wykonanych prac oraz pełna dyspozycyjność wynikająca z potrzeb technologicznych bloków, spełniła wszystkie oczekiwania Zamawiającego (…)”

 • /RAFAKO S.A./

  „ (…) niniejszym możemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako godnego zaufania Partnera, przy realizacji trudnych technicznie zadań rozruchowych (…)”

 • /RAFAKO S.A./

  „ (…) zaangażowanie i kwalifikacje kadry technicznej Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia miały istotny wpływ na terminowe ukończenie inwestycji w sposób spełniający wysokie standardy Zleceniodawcy i Inwestora. Biorąc pod uwagę poziom skomplikowania tej inwestycji, realizowanej wśród otaczającej infrastruktury elektrowni oraz krótki czas realizacji, uważamy, że spółka Termall potwierdziła po raz kolejny swoją wysoką fachowość i doświadczenie jako koordynatora i nadzorującego realizację trudnych inwestycji (…)”

 • /RAFAKO S.A./

  „ (…) mając na uwadze szeroki zakres zagadnień technicznych realizowanych przez specjalistów Spółki Termall na poszczególnych etapach budowy oraz doceniając ich rozległą wiedzą i kwalifikacje, polecamy Spółkę Termall do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych technologicznie inwestycji (…)”

 • /PGE Elektrownia Bełchatów S.A./

  „ (…) mając na uwadze dotychczasową współpracę stwierdzamy, że jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością i stylem świadczonych usług i uważamy za stosowne polecenie firmy Termall innym Inwestorom realizującym lub zamierzającym realizować zadania inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe (…)”

 • /Fabryka Kotłów RAFAKO S.A./

  „ (…) biorąc pod uwagę szeroki zakres zagadnień technicznych realizowanych przez pracowników Spółki Termall we wszystkich etapach budowy oraz doceniając ich wysoki poziom wiedzy i doświadczenie, polecamy Spółkę Termall do realizacji skomplikowanych technicznie procesów inwestycyjnych (…)”

 • /Elektrownia „Bełchatów” S.A./

  „ (…) prace zostały wykonane w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem i w zadeklarowanych terminach (…)”

 • /Fabryka Kotłów RAFAKO S.A./

  „ (…) biorąc pod uwagę szeroki zakres zagadnień technicznych realizowanych przez pracowników Termallu we wszystkich etapach budowy oraz doceniając wysoki poziom wiedzy fachowej i doświadczenie z satysfakcją wyrażając podziękowanie za wykonanie zadania, polecamy Spółkę TERMALL w zakresie wykonawstwa skomplikowanych technicznie instalacji z zakresu ochrony środowiska (…)”

 • /Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „INKOM” Sp. z o.o./

  „ (…) zadania zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Pracownicy Spółki Termall wykazali szerokie kompetencje, a prace zostały wykonane rzetelnie i fachowo. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż współpraca przebiegała harmonijnie oraz w życzliwej atmosferze (…)”

 • /Elpro GmbH/

  „ (…) dziękujemy firmie Termall za osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt. Chętnie ponownie skorzystamy z Waszych usług. Dziękujemy za znakomite wsparcie!”

 • /GE Power Sp. z o.o./

  „ (…) w trakcie realizacji projektu firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia wykazując się dużym doświadczeniem, zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością wykonała wzorowo i bez zastrzeżeń zakres zleconych prac w terminach wymaganych, wynikających z tempa realizacji projektu (…)”

We are also in social media

TERMALL Sp. z o.o. ROZRUCH MOC EKOLOGIA

ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów
telephone: +48 446337937, fax: +48 446336051
e-mail: biuro@termall.pl