SPÓŁKA TERMALL

Spółka TERMALL z siedzibą w Bełchatowie powstała w roku 1991. W początkowym okresie istnienia działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Termall prowadzona była w formie spółki cywilnej. Od 1994 Termall funkcjonuje jako spółka prawa handlowego pod nazwą Energetyka i Technika Grzewcza Termall Sp. z o.o. Działalność spółki pod obecną nazwą Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia datuje się od roku.2004

Obecnie Spółka TERMALL ma ugruntowaną pozycję na rynku w obszarze działań związanych z energetyką, zwłaszcza w sektorze wytwarzania, ochroną środowiska naturalnego oraz wdrażaniem nowych technologii w tych obszarach. Firma zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę specjalistów rozruchu, eksploatacji, pomiarów akrredytowanych emisji, instalacji odsiarczaniaspalin ISO, oraz nadzorów z zakresu inwestycji energetycznych i ochrony środowiska. Zdecydowana większość osób zatrudnionych w Spółce posiada wyższe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Znaczna część pracowników Spółki rekrutuje się z ekip rozruchowych, nadzorów inwestorskich oraz generalnego wykonawstwa pracujących w okresie ostatnich lat w inwestycjach oraz modernizacjach obiektów energetyki zawodowej, przemysłowej i ochrony środowiska naturalnego. Nasi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia zawodowe wymagane przepisami wynikającymi między innymi z Ustaw Prawo Budowlane oraz Prawo Energetyczne .

Doświadczenia zawodowe naszych pracowników zdobywane na licznych budowach krajowych (Elektrownie: Pątnów – Adamów - Konin, Kozienice, Dolna Odra, Jaworzno II i III, Rybnik II, Bełchatów, Opole, Ostrołęka, Głogów, Polkowice, Elektrociepłownie: III i IV Łódź, Kielce, Siekierki, Janikowo, Toruń, Zakłady unieszkodliwiania odpadów: Warszawa, Konin, Szczecin, Białystok) oraz zagranicznych (Elektrownie PRUNEROV II - Czechy, RAMIN – Iran, Yatagan – Turcja, Homs – Libia, Boccaro, Durgapur – Indie, Marica, Bobovdol – Bułgaria, Oroszlany - Węgry, ITABO – Dominikana, Tees Valley, Billingham - Wielka Brytania ) pozwalają na realizację wszelkich przedsięwzięć z oferowanego zakresu.

STRATEGIA

Pozyskiwanie nowych inwestycji w zakresie energetyki zawodowej i przemysłowej. 
Rozwinięcie działalności w sektorze spalarni oraz biogazowni. 
Rozwój techniczno – organizacyjny i technologiczny naszej Firmy. 
Dbałość o środowisko i bezpieczne warunki pracy. 
Ciągłe inwestowanie w rozwój intelektualny naszych specjalistów.

MISJA

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług dla sektora energetycznego w zakresie modernizacji, remontów i wdrażania nowych technologii. Kluczowym elementem jest zaufanie do jakości prac naszego personelu o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.

Organizację naszych prac opieramy na certyfikowanym systemie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodnym z normami ISO 9001, 14001 i PN-N 18001.