+48 44 633 79 37

O NAS

Spółka TERMALL

Termall jest firmą rodzinną z 30-letnią tradycją. Spółka zawdzięcza swoją mocną pozycję niezmiennym wartościom: szacunkowi do dzieła pokolenia oraz odwagi w sięganiu po nowe rozwiązania i rynki. Sukcesja zapewniająca stabilność i ciągłość biznesu, gwarantuje bezpieczeństwo naszym partnerom biznesowym. Podejmowane w oparciu o własne nakłady inwestycyjne decyzje powodują, że spółka wykazuje się długoterminowym spojrzeniem na biznes, zaangażowaniem w utrzymanie miejsc pracy oraz współpracą z lokalną społecznością.

Spółka TERMALL z sukcesem wdraża nowe technologie w obszarach energetyki i ochrony środowiska naturalnego. Firma zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę specjalistów nadzorów inwestycji, rozruchu, eksploatacji, pomiarów emisji w obszarach inwestycji energetycznych oraz ochrony środowiska.

Organizację naszych prac opieramy na certyfikowanym systemie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N 18001:2004 oraz uwzględniając wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

 

Nasza Strategia

Pozyskiwanie i realizacja prac związanych z nowymi inwestycjami w zakresie energetyki zawodowej i przemysłowej. 

Rozwinięcie działalności w zakresie innowacyjnych i rozwiązań technicznych/technologicznych dla sektorów energetyki, termicznego przekształcania odpadów i przemysłu.

Rozwój techniczno – organizacyjny i technologiczny naszej Firmy. Dbałość o środowisko i bezpieczne warunki pracy. Ciągłe inwestowanie w rozwój intelektualny naszych specjalistów.

Nasza Misja

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług dla sektora energetycznego i przemysłu w zakresie budowy, modernizacji, remontów i wdrażania nowych technologii.

Kluczowe wartości, na których opiera się misja i realizowana jest wizja Firmy to: uczciwość, odpowiedzialność, profesjonalizm, kompleksowość w obsłudze klienta i sprzedaży usług, elastyczność w kontaktach z klientem, szacunek, zaufanie i budowa długoterminowych relacji biznesowych.

Zapoznaj się z opiniami o naszej firmie

 • /Fortum Silesia S.A./

  „ (…) Firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia w trakcie realizacji zadania wykazała się doskonałą organizacją pracy, dużym doświadczeniem, zaangażowaniem, umiejętnością współpracy oraz wysokim poziomem profesjonalizmu, rzetelności i elastyczności (…)”

 • /Polimex Energetyka Sp. z o.o./

  „ (…) jesteśmy usatysfakcjonowani z realizacji zlecenia, tym samym chcemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako rzetelnego, wiarygodnego i profesjonalnego partnera.”

 • /ECOSORBTECH Sp. z o.o./

  „ (…) możemy z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch moc Ekologia, jako doświadczonego i rzetelnego partnera, który działa kierując się dobrem wykonywanego zadania przy jednoczesnej dużej elastyczności i zachowaniu dobrych relacji biznesowych oraz jako firmę godną zaufania i polecenia do realizacji podobnych zadań.”

 • /Elpro GmbH/

  „ (…) dziękujemy firmie Termall za osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt. Chętnie ponownie skorzystamy z Waszych usług. Dziękujemy za znakomite wsparcie!”

 • /ILF Consulting Engineers Polska Sp. zo.o./

  „ (…) zrealizowane zadanie zostało wykonane przez profesjonalną kadrę, której wysoki poziom wiedzy merytorycznej przełożył się na sprawną realizację projektu, a doświadczenie posiadane przez firmę Termall zaowocowało dobrą współpracą, która przebiegła zgodnie z naszymi ustaleniami i oczekiwaniami (…)”

 • /YARA Environmental Technologies GmbH/

  „ (…) niniejszym potwierdzamy wysokie kwalifikacje pracowników firmy Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia oraz bardzo dobrą współpracę z naszym personelem i innymi firmami pracującymi na obiekcie (…)”

 • /Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o./

  „ (…) jakość świadczonych usług spełniła nasze oczekiwania, dlatego możemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako partnera do realizacji zadań inwestycyjnych w energetyce.”

 • /RAFAKO S.A./

  „ (…) Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia wykonała prace sprawnie, rzetelnie i terminowo, wykazując się doskonałą organizacją i spełnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy (…)”

 • /Biuro Projektów PROACEM/

  „ (…) prace zostały realizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie (…)”

 • /Babcock Borsig Steinmüller GmbH/

  „ (…) pragniemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako rzetelnego, profesjonalnego partnera, który działa kierując się dobrem wykonywanego zadania przy jednoczesnej dużej elastyczności i zachowaniu dobrych relacji biznesowych. Wiedza merytoryczna pracowników firmy przełożyła się na sprawną realizację projektu (…)”

 • /GE Power Sp. z o.o./

  „ (…) w trakcie realizacji projektu firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia wykazując się dużym doświadczeniem, zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością wykonała wzorowo i bez zastrzeżeń zakres zleconych prac w terminach wymaganych, wynikających z tempa realizacji projektu (…)”

 • /ALSTOM Power Sp. z o.o./

  „ (…) profesjonalizm, wysoka jakość wykonanych prac oraz pełna dyspozycyjność wynikająca z potrzeb technologicznych bloków, spełniła wszystkie oczekiwania Zamawiającego (…)”

 • /RAFAKO S.A./

  „ (…) niniejszym możemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako godnego zaufania Partnera, przy realizacji trudnych technicznie zadań rozruchowych (…)”

 • /RAFAKO S.A./

  „ (…) zaangażowanie i kwalifikacje kadry technicznej Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia miały istotny wpływ na terminowe ukończenie inwestycji w sposób spełniający wysokie standardy Zleceniodawcy i Inwestora. Biorąc pod uwagę poziom skomplikowania tej inwestycji, realizowanej wśród otaczającej infrastruktury elektrowni oraz krótki czas realizacji, uważamy, że spółka Termall potwierdziła po raz kolejny swoją wysoką fachowość i doświadczenie jako koordynatora i nadzorującego realizację trudnych inwestycji (…)”

 • /RAFAKO S.A./

  „ (…) mając na uwadze szeroki zakres zagadnień technicznych realizowanych przez specjalistów Spółki Termall na poszczególnych etapach budowy oraz doceniając ich rozległą wiedzą i kwalifikacje, polecamy Spółkę Termall do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych technologicznie inwestycji (…)”

 • /PGE Elektrownia Bełchatów S.A./

  „ (…) mając na uwadze dotychczasową współpracę stwierdzamy, że jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością i stylem świadczonych usług i uważamy za stosowne polecenie firmy Termall innym Inwestorom realizującym lub zamierzającym realizować zadania inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe (…)”

 • /Fabryka Kotłów RAFAKO S.A./

  „ (…) biorąc pod uwagę szeroki zakres zagadnień technicznych realizowanych przez pracowników Spółki Termall we wszystkich etapach budowy oraz doceniając ich wysoki poziom wiedzy i doświadczenie, polecamy Spółkę Termall do realizacji skomplikowanych technicznie procesów inwestycyjnych (…)”

 • /Elektrownia „Bełchatów” S.A./

  „ (…) prace zostały wykonane w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem i w zadeklarowanych terminach (…)”

 • /Fabryka Kotłów RAFAKO S.A./

  „ (…) biorąc pod uwagę szeroki zakres zagadnień technicznych realizowanych przez pracowników Termallu we wszystkich etapach budowy oraz doceniając wysoki poziom wiedzy fachowej i doświadczenie z satysfakcją wyrażając podziękowanie za wykonanie zadania, polecamy Spółkę TERMALL w zakresie wykonawstwa skomplikowanych technicznie instalacji z zakresu ochrony środowiska (…)”

 • /Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „INKOM” Sp. z o.o./

  „ (…) zadania zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Pracownicy Spółki Termall wykazali szerokie kompetencje, a prace zostały wykonane rzetelnie i fachowo. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż współpraca przebiegała harmonijnie oraz w życzliwej atmosferze (…)”

 • /Elpro GmbH/

  „ (…) dziękujemy firmie Termall za osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt. Chętnie ponownie skorzystamy z Waszych usług. Dziękujemy za znakomite wsparcie!”

 • /GE Power Sp. z o.o./

  „ (…) w trakcie realizacji projektu firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia wykazując się dużym doświadczeniem, zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością wykonała wzorowo i bez zastrzeżeń zakres zleconych prac w terminach wymaganych, wynikających z tempa realizacji projektu (…)”

Jesteśmy również w mediach społecznościowych

TERMALL Sp. z o.o. ROZRUCH MOC EKOLOGIA

ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów
tel.: +48 446337937, fax: +48 446336051
e-mail: biuro@termall.pl

KRS 0000202138 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego