INFORMACJE I PRZETARGI

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - POBIERZ PLIK PDF

POSTĘPOWANIA WS. ZAMÓWIEŃ

Ogłoszenie na dostawę zestawów analizatorów gazów – POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę analizatora gazów FTIR – POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę analizatora gazów TVOC – POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę przepływomierza - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę aspiratora błonkowego - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę aspiratorów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę wzorców mas F1 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę wzorców mas F2 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę gazów wzorcowych -POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę pyłomierzy grawimetrycznych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę reduktorów do gazów wzorcowych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę sond aspiracyjnych niegrzanych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę sond aspiracyjnych grzanych tytanowych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę suszarki laboratoryjnej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę wagi analitycznej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę wag technicznych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę samochodu wraz z zabudową - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę gęstościomierzy - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę pH-metrów - POBIERZ PLIK PDF

 

  

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWAŃ I WYBÓR OFERT

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę przepływomierza - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę analizatora gazów TVOC - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę analizatora gazów FTIR - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę aspiratorów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pyłomierzy - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę przepływomierza błonkowego - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę kompletu wzorców mas F1 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę kompletu wzorców mas F2 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sond aspiracyjnych grzanych z trójnikiem - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sond aspiracyjnych niegrzanych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę suszarki laboratoryjnej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę reduktorów do gazów wzorcowych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę gazów wzorcowych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wagi analitycznej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę analizatorów gazów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pojazdów emisyjnych z zabudową - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wag technicznych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę aspiratorów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę gęstościomierzy - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pH-metrów - POBIERZ PLIK PDF

 

 

UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę suszarki laboratoryjnej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę wagi analitycznej - POBIERZ PLIK PDF