Realizacje

Na mapie zaznaczone są nasze realizcję.
Kliknij wybrany znacznik aby zobaczyć tabele ze szczegółami.

BEŁCHATÓW

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Uruchomienie obiektów towarzyszących dla realizowanych Instalacji Odsiarczania Spalin bl 8, 10, 11, 12 1992-1993
2 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Uruchomienie instalacji uzdatniania wody dla uzupełniania układu  ciepłowniczego dla  miasta Bełchatów 1993
3 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Montaż  akpia, badania pomontażowe i uruchomienie układów kamienia wapiennego Instalacji Oczyszczania Spalin bl 8, 10, 11, 12 1993
4 Energomontaż Północ S.A. Elektrownia Bełchatów Udział w zarządzaniu budową  Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 8, 10, 11, 12 1992-1993
5 Hoogovens Technical Services Holandia Elektrownia Bełchatów Udział w rozruchu Instalacji Odsiarczania Spalin  bl. 8, 10, 11, 12 1994
6 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Montaż i uruchomienie układów awaryjnego zasilania elektrycznego/ agregaty diesla 1993
7 Urząd Gminy Kleszczów Kotłownia Gminna Kleszczów Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni przemysłowej, wodnej 1993
8 Urząd Gminy Kleszczów Ośrodek Kultury Antoniówka Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni przemysłowej, wodnej 1993
9 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Uruchomienie stacji filtrów żwirowych dla uzupełnienia układów chłodzących wraz z modernizacją akcelatorów 1993-1994
10 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Montaż, próby pomontażowe,programowanie sterowników  i uruchomienie układów sterowania, pomiarów  i automatyki układów granulacji popiołu Instalacji Suchego Odpopielania 1994-1995
11 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Montaż akpia układów gorącego powietrza Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 11, 12 1995
12 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Uruchomienie układu dystrybucji gipsu Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 8, 10, 11, 12 1996
13 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Dostawy uzupełniające oraz uruchomienie kotłowni parowej (awaryjnej) 1996
14 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Montaż akpia i kompleksowy rozruch systemu neutralizacji ścieków przemysłowych 1997
15 Szpital Rejonowy im. Jana Pawła II w Bełchatowie Szpital Rejonowy im. Jana Pawła II w Bełchatowie Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię olejowo-gazową 1996-1997
16 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Sprawowanie funkcji Dyrekcji Budowy, wykonanie kompleksowego rozruchu i wstępnej eksploatacji IOS bl. 5 i 6 1997-2000
17 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie instalacji centralnego smarowania przenośników linii produkcyjnych 2001
18 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Sprawowanie funkcji Generalnego Koordynatora Inwestycji – Dyrekcji Budowy Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 7 i 9; Kompleksowy rozruch Instalacji; Sprawowanie funkcji Inżyniera Gwarancyjnego 2000-2003
19 Elektrownia Bełchatów SA Elektrownia Bełchatów Wykonanie projektu technicznego, dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie mikroprocesowego systemu sterowania i wizualizacji  Stacji Ciepłowniczej D-3 (Simatic S7-400) 2002-2003
20 Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o.o. Elektrownia Bełchatów Rozruch modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody dla obiegu kotłowego 2003-2005
21 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Elektrownia Bełchatów Rozruch instalacj „Składowanie odpadów paleniskowych na zwałowisku wewnętrznym KWB Bełchatów 2006
22 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Montaż akpia wraz z okablowaniem  szaf sterowniczych 12 wirówek firmy  KMPT dla Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 3 i 4 wraz z uruchomieniem 2006
24 INKOM Sp. z o.o. Bełchatów Elektrownia Bełchatów Rozruch akcelatora AC 1.4 po modernizacji 2007
25 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Elektrownia Bełchatów Projekt techniczny, dostawa i montaż urządzeń, oprogramowanie oraz uruchomienie mikroprocesorowego systemu sterowania i wizualizacji dla zadań: „Modernizacja pompowni bagrowych nr 1,2,3” oraz „Budowa pompowni wody powrotnej dla nowego składowiska odpadów paleniskowych w wyrobisku powęglowym KWB B-tów” 2006-2007
26 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Generalny Koordynator Budowy i kompleksowy rozruch Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 3 i 4. Sprawowanie funkcji Inżyniera Gwarancyjnego 2004-2008
27 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Kompleksowy rozruch modernizowanych Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 8,10,11, 12 wraz z młynownią kamienia wapiennego 2007-2008
28 Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o.o. Elektrownia Bełchatów Kompleksowy rozruch modernizowanej Stacji Regeneracji Jonitów SRJ G4/1 2007-2008
29 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Elektrownia Bełchatów Rozruch bloku nr 3 po kompleksowej modernizacji (dostosowanie do wymogów UE w zakresie redukcji NOx) 2007-2008
30 Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o.o. Elektrownia Bełchatów Rozruch modernizowanych urządzeń i instalacji Stacji Ciepłowniczej D-6 2008
32 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Elektrownia Bełchatów Rozruch bloku nr 4 po kompleksowej modernizacji (dostosowanie do wymogów UE w zakresie redukcji NOx) 2009-2010
33 PGE Elektrownia Bełchatów S.A Elektrownia Bełchatów Rozruch bloku nr 5 po kompleksowej modernizacji (dostosowanie do wymogów UE w zakresie redukcji NOx) 2010-2011
34 Konsorcjum ALSTOM - RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Dyrekcja Budowy kotła  bloku nr 14 o mocy 858 MW 2007-2011
35 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Sprawowanie funkcji Generalnego Koordynatora / Dyrekcji Budowy Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 858 MW 2007-2011
36 Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. Z o.o. Elektrownia Bełchatów Rozruch zadania  „Modernizacja  Stacji Regeneracji Jonitów G-4.2 wraz z kanałem północnym i rampami rozładowczymi chemikaliów” 2011
37 Alstom Power Sp.  z  o.o. Elektrownia Bełchatów Usługa wsparcia rozruchu bl. 6 (395 MWe)  po kompleksowej modernizacji  (dostosowanie do wymogów UE w zakresie redukcji NOx) 2012
38 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Sprawowanie funkcji Generalnego Koordynatora / Dyrekcji Budowy Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 1 i 2 oraz Stacji Ciepłowniczej D3 w PGE Elektrownia Bełchatów 2010-2012
39 Rafako S.A. Elektrownia  Bełchatów Świadczenie usług serwisowych i remontowych w trakcie trwania serwisu gwarancyjnego kotła oraz Instalacji Odsiarczania Spali bloku 858 MW 2012-2013
40 Rafako S.A. Elektrownia. Bełchatów Rozruch instalacji dawkowania kwasu organicznego dla Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 2-12 2013
41 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora / Dyrekcji Budowy modernizowanych Instalacji Odsiarczania Spalin  bloku nr 5 i 6 oraz układu odwadniania R31. 2013-2014
42 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Przeprowadzenie rozruchu zmodernizowanych Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 5 i 6 oraz układu odwadniania R31. 2013-2014
43 Babcock Borsig    Steinmüller GmbH Niemcy Elektrownia  Bełchatów Przeprowadzenie rozruchu kotłów 7, 8, 9, 10, 11, 12 po modernizacji  wraz z pracami optymalizacyjnymi(dostosowanie do wymogów UE w zakresie redukcji NOx) 2012-2016
44 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora/ Dyrekcji  Budowy Instalacji Podgrzewu Spalin bloków 8, 10, 11, 12 2012-2016
45 RAFAKO S.A. Elektrownia. Bełchatów Przeprowadzenie kompleksowego rozruchu Instalacji Podgrzewu Spalin bloków  8,10,11,12. 2012-2016

WARSZAWA

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Energomontaż Północ S.A. Warszawa/ Elmont Warszawa Huta Lucchini Warszawa Rozruch kotłowni przemysłowej wraz z instalacją oczyszczania spalin 1992-1993
2 Energomontaż-Północ Warszawa Sp. z o.o. Zakłady WEDEL S.A. w Warszawie Montaż, próby pomontażowe i uruchomienie układów sterowania, pomiarów i automatyki kotłowni przemysłowej. Kompleksowy rozruch obiektu 1993
3 Energomontaż-Północ Warszawa Sp. z o.o. Szpital Praski w Warszawie Montaż, próby pomontażowe i uruchomienie układów sterowania, pomiarów i automatyki kotłowni przemysłowej. Kompleksowy rozruch obiektu. 1993
4 Elektrobudowa SA Huta Lucchini, Warszawa Montaż  i uruchomienie układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w Tlenowni Linde Gas Polska 1997-1998
5 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Warszawa Montaż i uruchomienie systemu automatyki oraz instalacji elektrycznej układów parowych 1998-1999
6 BUDIMEX S.A. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Warszawa Montaż instalacji i urządzeń akpia wraz z dostawami 1998-1999
7 BUDIMEX S.A. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Warszawa Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych na budowie ZUSOK w  Warszawie 1998-2001
8 BUDIMEX S.A. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Warszawa Kompleksowy rozruch Zakładu 1999-2000
9 Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Warszawa Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Warszawa Prowadzenie rocznego ruchu ciągłego urządzeń i instalacji energetycznych wraz ze szkoleniem personelu eksploatacyjnego Zamawiającego 2000-2001
10 W.S.C. Investment Sp. z o.o. Budynek biurowo-apartamentowy POLNA Warszawa Kompleksowy montaż i uruchomienie instalacji technologicznych obiektu 2000-2001
11 Energobudowa S.A. Kompleks biurowo-usługowo-apartamentowy  ZIELONY ZAKĄTEK Warszawa Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji technologicznych 2000-2001
12 Fabricom Airport Systems Francja Międzynarodowe Lotnisko Okęcie im. Fryderyka Chopina Warszawa Montaż, testy oraz uruchomienie układu transportu bagażowego TERMINALA II 2006
13 Polish Energy Partners S.A. Polish Energy Partners S.A. Warszawa Opracowanie Studium rynku surowców energetycznych w okolicy Lubina 2010
14 Grupa Polish Energy Partners Biomasa Energetyczna Grupa PEP Biomasa Energetyczna   Warszawa Studium rynku surowców energetycznych w regionie Lubelszczyzny 2009

ŁÓDŹ

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Szpital Miejski im. Dr Sonnenberga w Łodzi Szpital Miejski im. Dr Sonnenberga w Łodzi Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni przemysłowej, wodnej 1994-1995
2 RAFAKO S.A. Elektrociepłownia EC-3 w Łodzi Sprawowanie funkcji Generalnego Koordynatora Inwestycji, kompleksowej modernizacji kotła   OP-230 oraz maszynowni bloku BC-50 nr 3 1995-1997
3 RAFAKO S.A. EC 4 Veolia Łódź Kompleksowy rozruch zmodernizowanej Instalacji Odsiarczania Spalin K2 i K7 2015
4 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Niemcy VEOLIA S.A. EC3 Veolia Łódź Rozruch kotła 6 po modernizacji związanej z przystosowaniem kotłów do redukcji emisji NOx 2015-2016
5 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Niemcy VEOLIA S.A. EC3 Veolia Łódź Rozruch kotła 9 po modernizacji związanej z przystosowaniem kotłów do redukcji emisji NOx 2015 - 2017
6 GE ALSTOM Power Sp. z o.o. Veolia NID Łódź Nadzór nad montażem elektrycznym przy budowie instalacji odsiarczania spalin w Veolia NID Łódź, EC -3 2016-2017
7 GE ALSTOM Power Sp. z o.o. Veolia NID Łódź Udział w rozruchu instalacji odsiarczania spalin (metoda półsucha) w Veolia NID Łódź, EC - 3 2016-2017

OPOLE

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 PGE Elektrownia Opole S.A. Elektrownia Opole Pełnienie funkcji kierownika rozruchu podczas rozruchu bloków 2, 3 , 4 1993-1997
2 Procom System Sp. z o.o. Elektrownia Opole Montaż i uruchomienie instalacjiakpia, centralnego systemu światłowodowego, instalacji  pomp bagrowych bl. 3 i 4 1995-1998

BIAŁYSTOK

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Elektrociepłownia Białystok Elektrociepłownia Białystok Rozbudowa instalacji podawania biomasy dla zasilania kotła biomasowego 2010
2 BUDIMEX S.A. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Białystok Rozruch Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku 2015-2016
3 Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki ,,ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  Białystok Świadczenie usług Doradcy Technicznego dla kontraktu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ZUOK w Białymstoku w okresie pierwszych dwóch lat eksploatacji. od 2016 (w toku)

JAWORZNO

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Energotechnika-Energorozruch S.A. Elektrownia Jaworzno II Udział w rozruchu kotła biomasowego OFz - 201 2012-2013
2 Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki ,, ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. TAURON WYTWARZANIE SA El. Jaworzno III Wielobranżowe wsparcie Inżyniera Kontraktu - budowa bloku na parametry nadkrytyczne o mocy  910 MW od 2016 (w toku)
3 Rafako S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II Analiza i opiniowanie założeń technologicznych dla wyspy kotłowej bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW od 2017 (w toku)

SZKLARSKA PORĘBA

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 BUDIMEX S.A. Ośrodek Wypoczynkowy GRANIT Szklarska Poręba Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni przemysłowej, parowo-wodnej wraz z instalacjami technologicznymi 1994
2 Energobudowa S.A. Hotel WENEDA  Szklarska Poręba Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni przemysłowej, wodnej wraz z instalacjami technologicznymi 1995-1996

TORUŃ

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Niemcy EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Toruń Rozruch 2 kotłów HRHWB  dla projektu Toruń w EDF EC (GT-50) Toruń od 2016 (w toku)
2 Bilfinger Babcock CZ s.r.o. EDF Polska S.A. Elektrociepłownia EDF Toruń Prace rozruchowe dla EDF EC Toruń    - uruchomienie dwóch kotłów odzysknicowych, akumulatora ciepła wraz z instalacjami pomocniczymi od 2016 (w toku)

OSTROŁĘKA

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 RAFAKO S.A. Elektrownia Ostrołęka B Generalny Koordynator Budowy, kompleksowy rozruch oraz sprawowanie funkcji Inżyniera Gwarancyjnego Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1–3 2005-2008
2 Remondis sp. z o.o. / Energa Elektrownia Ostrołęka SA Elektrownia Ostrołęka Opracowanie  Studium wykonalności budowy instalacji termicznej utylizacji odpadów 2010
3 RAFAKO S.A. Elektrownia Ostrołęka B Rozruch instalacji SCR dla kotła bloku nr 2 wraz z częścią wspólną dla wszystkich trzech bloków 2015-2016
4 RAFAKO S.A. Elektrownia Ostrołęka B Rozruch instalacji SCR dla kotła bloku nr 3 2015-2016

KOZIENICE

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Rafako S.A. ENEA  Wytwarzanie Sp. z o.o. El. Kozienice Rozruchu instalacji SCR dla kotła OP-650 bloku nr 4, 5, 8 od 2016 (w toku)
2 Polimex – Mostostal S.A. ENEA WYTWARZANIE Elektrownia Kozienice Nadzory i koordynacja robót w branżach: budowlano konstrukcyjnej, technologicznej, elektroenergetycznej oraz akpia w trakcie budowy bloku nr 11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi od 2015 (w toku)

PŁOCK

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 CONECOBCE Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych k. Płocka Ocena składu i zasobności biogazowej kwater deponowania odpadów balastowych nr 1 i 2 2008
2 RAFAKO S.A. Zakład Elektrociepłowni  PKN ORLEN S.A. Płock Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora/Dyrekcji  Budowy Kotła K8 typu  OOG-420 t/h wraz z  nadzorem  nad rozruchem 2008-2013

KONIN

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 BUDIMEX SA Hotel MAGDA Licheń Stary k/ Konina Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni przemysłowej, parowej wraz z instalacjami technologicznymi 1998
2 Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Eksploatacja próbna Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie 2015 - 2016

KIELCE

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Bud - Instal Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych „Promnik” dla miasta i gminy Kielce Prace związane z ujęciem i przetłaczaniem gazu wysypiskowego – dostawa i uruchomienie kontenerów, ssawy wraz z automatyką i pochodnią 2003
2 RAFAKO S.A. PGE EC Kielce Kompleksowy rozruch dobudowanej wyspy  turbinowej dla istniejącego kotła biomasowego  OS-20 2012-2013

RADZYMIN

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Energomontaż Północ Warszawa  Sp. z o. o. Wytwórnia COCA-COLA Poland, Radzymin Montaż, próby pomontażowe i uruchomienie układów sterowania, pomiarów i automatyki kotłowni przemysłowej. Kompleksowy rozruch obiektu. 1993

RYBNIK

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 GE ALSTOM Power Sp. z o.o. EDF Polska S.A. Elektrownia Rybnik Kompleksowy Rozruch Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin II 2016-2017

MIĘDZYZDROJE

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Elektrownia Bełchatów SA Ośrodek Wypoczynkowy ENERGETYK Międzyzdroje Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni wodno-parowej D.W. „Energetyk”. Montaż, próby pomontażowe i uruchomienie układów sterowania, pomiarów i automatyki 1994

ŁASK

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 BiNŻ Sp. zo.o. Szpital Miejski w Łasku Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni przemysłowej, parowej wraz z automatyką technologii 1996-1997

GRYFINO

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Energobudowa SA Zespół Elektrowni Dolna Odra Kompleksowy rozruch pomodernizacyjny bl. 1 i 2 o mocy 215 MW każdy 1996-1997

GDYNIA

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
 1 Jednostka Wojskowa w Gdyni Jednostka Wojskowa w Gdyni Modernizacja grupowych węzłów ciepłowniczych (w formule ESCO) 1998

PABIANICE

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Inkom Sp. z  o.o. PZF „Polfa” Pabianice Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłowych 2000-2001

KNURÓW

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
 1 Komart Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Knurowie Ujęcie i przetłoczenie biogazu z sektora I składowiska odpadów do kotłowni 2002

KRAKÓW

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Energobudowa S.A. Budynek Biurowy KRAKÓW BUSINESS PARK Kraków/ Zabierzów Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji technologicznych 2001-2002

ELBLĄG

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
BIO – Energia ESP Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych  w Gronowie Górnym (gm. Elbląg) Generalny Wykonawca instalacji ujęcia i zagospodarowania energetycznego   biogazu wysypiskowego 2003-2004

ŁEBCZ GM. PUCK

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Pucka Gospodarka Komunalna Sp.  z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych Łebcz, gm. Puck Badania zasobności biogazowej Składowiska Odpadów Komunalnych Analiza zasobności . 2005

ZABRZE

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
MOSiR w Zabrzu MOSiR w Zabrzu Wykonanie badań zasobności i składu biogazu wraz ze studniami odgazowującymi 2006

NOWY SĄCZ

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
NOVA Sp. z o.o. NOVA Sp. z o.o. Nowy Sącz Ocena składu zasobności biogazowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 2008

KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Polchar Sp. z o.o. Oddział Polchar Sp. o.o. Kostrzyń n/Odrą Koordynacja, nadzór nad przeprowadzeniem rozruchu turbozespołu kondensacyjnego 6 MW 2011-2012

POŁANIEC

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Energotechnika-Energorozruch S.A. GDF Suez - Elektrownia Połaniec Pełnienie funkcji Kierownika Zmiany Rozruchu kotła biomasowego bloku  o mocy 205MW 2012-2013

GŁOGÓW

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Energopomiar   Sp. z o.o. KGHM Polska Miedź S.A. Elektrociepłownia   Głogów Zespół Inżyniera Kontraktu -   budowa bloku  gazowo – parowego o mocy 40MWt i 42,8MWe………. 2013-2014

POLKOWICE

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Energopomiar   Sp. z o.o. KGHM Polska Miedź S.A. Elektrociepłownia   Polkowice Zespół  Inżyniera Kontraktu przy realizacji budowy bloków Gazowo - Parowych  o mocy 40MWt i 42,8MWe 2013-2014

GDAŃSK

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
ALSTOM Power Sp. z o.o. EDF Wybrzeże S.A. / EC Gdańsk Pełnienie funkcji Kierownika zmiany w Rozruchu Instalacji Odazotowania Spalin na kotłach K7 i K9 2014-2015

SZCZECIN

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Rafako S.A. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania  Szczecin Przeprowadzenie kompleksowego rozruchu dwóch linii technologicznych termicznego przekształcania odpadów komunalnych W toku

JANIKOWO

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
  YARA Poland Sp. z o.o. Grupa Chemiczna Ciech - Elektrociepłownia Janikowo Rozruch branży akpia instalacji SCR w EC Janikowo 2016-2017

ZA GRANICAMI RP

Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
Lp. Klient Nazwa obiektu Opis zrealizowanych usług Rok
1 Seaboard Ship Management (USA) Elektrownia ITABO (Dominikana) Ocena techniczna elektrowni ITABO, Dominikana 1992
2 BUDIMEX S.A. Elektrownia RAMIN, Iran Nadzór nad rozruchem bloku 315 MW 1992
PGE S.A. Składowisko odpadów Mikołajewo, Ukraina Ocena składu zasobności biogazowej składowiska „Mikołajewo” 2009
4 RAFAKO S.A. Rafineria INA SISAK Chorwacja Chemiczne czyszczenie, dmuchanie oraz kompleksowy rozruch kotła OOG-50 wraz z instalacjami pomocniczymi 2008-2009
5 RAFAKO S.A. Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów, Tees Valley , Bilingham, Wielka Brytania Wykonanie kompletnego rozruchu dwóch kotłów parowych nr 4 i 5 Typ OSR - 57 2012-2014