+48 44 633 79 37

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE

Spółka TERMALL

Spółka TERMALL z siedzibą w Bełchatowie powstała w roku 1991 i w sposób ciągły świadczy usługi dla sektorów: energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, sektora termicznego przetwarzania odpadów, sektora chemicznego i innych gałęzi przemysłu.

Działalność spółki Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia obejmuje zakres usług tj. AKPiA technologiczne, nadzory i koordynacja inwestycji, rozruchy instalacji energetycznych i ochrony środowiska, prowadzenie eksploatacji instalacji.

Doświadczona merytorycznie kadra specjalistów i ekspertów w obszarach: technologicznym, mechanicznym, elektrycznym, AKPIA, chemicznym, a także wdrożone systemy jakości poparte certyfikatami, pozwalają na profesjonalne i fachowe prowadzenie projektów.

Realizacje projektów TERMALL prowadzone są zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą, o czym świadczy szerokie portfolio obiektów referencyjnych.

Dowiedz się więcej

Opinie klientów

 • /Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o./

  „ (…) jakość świadczonych usług spełniła nasze oczekiwania, dlatego możemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako partnera do realizacji zadań inwestycyjnych w energetyce.”

 • /Biuro Projektów PROACEM/

  „ (…) prace zostały realizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie (…)”

 • /Babcock Borsig Steinmüller GmbH/

  „ (…) pragniemy polecić firmę Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jako rzetelnego, profesjonalnego partnera, który działa kierując się dobrem wykonywanego zadania przy jednoczesnej dużej elastyczności i zachowaniu dobrych relacji biznesowych. Wiedza merytoryczna pracowników firmy przełożyła się na sprawną realizację projektu (…)”

 • /ALSTOM Power Sp. z o.o./

  „ (…) profesjonalizm, wysoka jakość wykonanych prac oraz pełna dyspozycyjność wynikająca z potrzeb technologicznych bloków, spełniła wszystkie oczekiwania Zamawiającego (…)”

 • /PGE Elektrownia Bełchatów S.A./

  „ (…) mając na uwadze dotychczasową współpracę stwierdzamy, że jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością i stylem świadczonych usług i uważamy za stosowne polecenie firmy Termall innym Inwestorom realizującym lub zamierzającym realizować zadania inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe (…)”

 • /Fabryka Kotłów RAFAKO S.A./

  „ (…) biorąc pod uwagę szeroki zakres zagadnień technicznych realizowanych przez pracowników Spółki Termall we wszystkich etapach budowy oraz doceniając ich wysoki poziom wiedzy i doświadczenie, polecamy Spółkę Termall do realizacji skomplikowanych technicznie procesów inwestycyjnych (…)”

 • /Elektrownia „Bełchatów” S.A./

  „ (…) prace zostały wykonane w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem i w zadeklarowanych terminach (…)”

 • /Elpro GmbH/

  „ (…) dziękujemy firmie Termall za osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt. Chętnie ponownie skorzystamy z Waszych usług. Dziękujemy za znakomite wsparcie!”

 • /GE Power Sp. z o.o./

  „ (…) w trakcie realizacji projektu firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia wykazując się dużym doświadczeniem, zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością wykonała wzorowo i bez zastrzeżeń zakres zleconych prac w terminach wymaganych, wynikających z tempa realizacji projektu (…)”

TERMALL Sp. z o.o. ROZRUCH MOC EKOLOGIA

ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów
tel.: +48 446337937, fax: +48 446336051
e-mail: biuro@termall.pl

KRS 0000202138 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego