+48 44 633 79 37

OFERTA

Doradztwo i analizy

Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia zajmuje się doradztwem i analizami w obszarze:

 • ekspertyz w zakresie ustalenia potencjalnych przyczyn awarii obiektów i instalacji energetycznych:


- rekomendacji w obszarze kontroli eksploatacyjnej pod kątem zapobiegania awariom instalacji
- rekomendacji oraz zaleceń prowadzenia eksploatacji obiektów i instalacji oraz działań naprawczych, a także propozycji zmian w celu zarządzania ryzykiem powstawania awarii
- rekomendacji niezbędnych do wykonania procesu rozruchu instalacji i obiektów technologicznych

 • ekspertyz i analiz pracy linii technologicznych w zakresie AKPiA, elektrycznym  i mechanicznym oraz technologicznym:


- rekomendacji niezbędnych działań do prowadzenia eksploatacji urządzeń
- weryfikacji w zakresie nieprawidłowości i niezgodności w dokumentacji technicznej
- sporządzenia listy uwag, niezgodności i zaleceń, jakie powinny zostać wprowadzone w celu optymalizacji pracy instalacji

 • weryfikacji pomiarów parametrów gwarantowanych
 • weryfikacji sprawozdań z pomiarów
 • weryfikacji prawidłowości usytuowania automatycznych systemów monitoringu zanieczyszczeń (AMS)
 • doradztwa technicznego w zakresie weryfikacji oraz usytuowania miejsca i punktów pomiarowych na instalacjach energetycznych oraz na instalacjach ochrony środowiska
 • przygotowania i realizacji projektów ciepłowni, elektrociepłowni i biogazowni
  w oparciu o paliwa odnawialne oraz projektów kogeneracyjnych
 • analiz rynku paliw odnawialnych
 • przygotowania studium wykonalności inwestycji
 • odgazowywania składowisk odpadów – realizacje „pod klucz”.