+48 44 633 79 37

OFERTA

KOMPLEKSOWE PRACE ROZRUCHOWE

Kompleksowa wiedza z zakresu rozruchów instalacji pozwala nam na obsłużenie procesów uruchomieniowych instalacji praktycznie w każdym momencie ich realizacji począwszy od przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, poprzez odbiory oraz poszczególne fazy prac rozruchowych, a skończywszy na przekazaniu obiektu do eksploatacji z uwzględnieniem potrzeb Klientów związanych z dalszym eksploatowaniem obiektów.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • Udostępnienie – na etap Rozruchu Instalacji – zespołu rozruchowego lub specjalistów poszczególnych branż (w tym obsługę ruchową)
 • Koordynację prac wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w czasie ostatniej fazie prac budowlano-montażowych
 • Zarządzanie wszelkimi czynnościami odbiorowymi w zakresie Rozruchu Instalacji w porozumieniu z Wykonawcami robót
 • Opracowanie procedur prowadzenia rozruchu i dokumentacji rozruchowej w energetyce zawodowej
 • Przygotowanie planu rozruchu
 • Przygotowanie harmonogramu rozruchu
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów związanych z prowadzeniem prac rozruchowych
 • Przeprowadzenie i udokumentowanie prób technicznych urządzeń i instalacji, sprawdzanie sygnalizacji i blokad technologicznych
 • Przeprowadzenie i udokumentowanie prób funkcjonalnych wszystkich urządzeń i układów technologicznych
 • Pomontażowe oczyszczanie układów i instalacji (płukanie, chemiczne oczyszczanie, dmuchanie)
 • Przeprowadzenie Ruchu Regulacyjnego
 • Przeprowadzenie Ruchu Próbnego instalacji wraz ze sporządzeniem końcowego sprawozdania z rozruchu instalacji
 • Szkolenie personelu
 • Nadzór nad przekazaniem obiektu do eksploatacji
 • Rzetelność, fachowość i dobrą praktykę inżynierską