+48 44 633 79 37

OFERTA

KIEROWNICY PROJEKTÓW

Każdy projekt niezależnie od stopnia złożoności wymaga sprawnego zarządzania. Pozwala to między innymi na skuteczne nadzorowanie postępu prac, harmonogramowanie, zarządzanie budżetem czy też wcześniejsze rejestrowanie nieprawidłowości tak, aby minimalizować ich negatywne konsekwencje. Do tego celu jednak niezbędna jest wykwalifikowana kadra kierownicza posiadająca szeroko pojęte kompetencje.
Oferujemy swoje usługi w zakresie:

  • organizacji i przygotowania przetargów
  • opracowania i nadzoru nad realizacją harmonogramu inwestycji
  • przeprowadzenia czynności niezbędnych do zawarcia umów
  • nadzoru nad realizacją
  • zarządzania dokumentacją projektową
  • kompleksowego raportowania na każdym etapie inwestycji
  • rozliczenia końcowego inwestycji