+48 44 633 79 37

OFERTA

FARMY WIATROWE

Spółka Termall Energy zajmuje się realizacją inwestycji elektrowni wiatrowych w zakresie:

 • pomiarów wiatru na terenach planowanych pod budowę parków wiatrowych,
 • dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą drogową,
 • badań oraz projektów koncepcyjnych – wstępna analiza wykonalności,
 • opracowań środowiskowych, wniosków i kart informacyjnych przedsięwzięcia,
 • prowadzenia i obsługi postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • planowania, sporządzania lub zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gmin które wspierają inwestycje w Odnawialne Źródła Energii,
 • analizy projektów zagospodarowania przestrzennego, budowlanych, elektrycznych i wykonawczych,
 • pozwoleń na budowę,
 • pozyskiwania środków z funduszy unijnych do realizacji projektów,
 • organizacji przetargów i analiza ofert,
 • organizacji procesu budowlanego,
 • eksploatacji technicznej, zarządzania oraz administracji finansowa parków wiatrowych.