+48 44 633 79 37

OFERTA

INNE

W obszarze usług Termall Energy Sp. z o.o. znajdują się również inne sektory rynku i instalacje, takie jak projekty biogazowni realizowane w zakresie:

  • doradztwa na etapie planowania inwestycji, oceny możliwości (lokalizacja, wielkość instalacji, analiza dostępności substratów),
  • pomocy w uzyskaniu środków w postaci dofinansowań, kredytów itp.,
  • pozyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych związanych z budową biogazowni (analiza lokalizacji, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę i in.), praw do gruntu (służebności przesyłu, służebności gruntowe i umowy dzierżawy) oraz koncesji i certyfikatów,
  • projektowania biogazowni rolniczych,
  • prowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawców poszczególnych etapów prac,
  • nadzorowanie,
  • przeprowadzenie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wszystkich zadań,
  • rozruchu instalacji,
  • eksploatacji i serwisu gwarancyjnego.


Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.