+48 44 633 79 37

INFORMACJE I PRZETARGI

ARCHIWALNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Ogłoszenie na dostawę zestawów analizatorów gazów – POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę analizatora gazów FTIR – POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę analizatora gazów TVOC – POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę przepływomierza - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę aspiratora błonkowego - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę aspiratorów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę wzorców mas F1 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę wzorców mas F2 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę gazów wzorcowych -POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę pyłomierzy grawimetrycznych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę reduktorów do gazów wzorcowych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę sond aspiracyjnych niegrzanych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę sond aspiracyjnych grzanych tytanowych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę suszarki laboratoryjnej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę wagi analitycznej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę wag technicznych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę samochodu wraz z zabudową - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę gęstościomierzy - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę pH-metrów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę zestawu do pobierania metali ciężkich (ogłoszenie z dnia 06.05.2019 - aktualna wersja po zmianach z dnia 15.05.2019) - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę zestawu do pobierania dioksyn i furanów (ogłoszenie z dnia 06.05.2019 - aktualna wersja po zmianach z dnia 15.05.2019) - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę zestawu do pomiaru trójtlenku siarki SO3 (ogłoszenie z dnia 06.05.2019 - aktualna wersja po zmianach z dnia 15.05.2019) - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę mieszalnika gazów (ogłoszenie z dnia 10.05.2019 - aktualna wersja po zmianach z dnia 15.05.2019) - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę kompletu sit do analizy sitowej wraz z wytrząsarką (ogłoszenie z dnia 06.05.2019 - aktualna wersja po zmianach z dnia 15.05.2019) - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie na dostawę dwóch analizatorów gazów – POBIERZ PLIK PDF

 

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWAŃ I WYBÓR OFERT

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę przepływomierza - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę analizatora gazów TVOC - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę analizatora gazów FTIR - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę aspiratorów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pyłomierzy - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę przepływomierza błonkowego - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę kompletu wzorców mas F1 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę kompletu wzorców mas F2 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sond aspiracyjnych grzanych z trójnikiem - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sond aspiracyjnych niegrzanych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę suszarki laboratoryjnej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę reduktorów do gazów wzorcowych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę gazów wzorcowych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wagi analitycznej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę analizatorów gazów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pojazdów emisyjnych z zabudową - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wag technicznych - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę aspiratorów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę gęstościomierzy - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pH-metrów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zestawów do pobierania dioksyn i furanów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zestawów do pobierania trójtlenku siarki - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zestawów do pobierania metali ciężkich - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę zestawu sit wraz z wytrząsarką - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mieszalnika gazów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę analizatorów gazów - POBIERZ PLIK PDF

 

UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę suszarki laboratoryjnej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę wagi analitycznej - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę kompletu sit do analizy sitowej wraz ze wytrząsarką -  POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę dwóch nowych przenośnych zestawów do pomiaru trójtlenku siarki SO3 - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę dwóch nowych przenośnych zestawów do pobierania dioksyn i furanów - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę jednego przenośnego zestawu do pobierania metali ciężkich - POBIERZ PLIK PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na dostawę przenośnego mieszalnika gazów -POBIERZ PLIK PDF