+48 44 633 79 37

NASZE REALIZACJE

Nr Klient Nazwa Obiektu Obszar realizacji Lokalizacja Opis realizowanych prac Okres realizacji
141 RAFAKO S.A. BOT Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Rozruch modernizowanej IOS Bloku nr 8 2006-2007
142 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. BOT Elektrownia Bełchatów ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Bełchatów
Wykonanie projektu technicznego, dostawy i montażu urządzeń oraz rozruch w zakresie mikroprocesorowego systemu sterowania i wizualizacji dla zadań: „Modernizacja pompowni bagrowych nr 1,2,3” oraz „Budowa pompowni wody powrotnej dla nowego składowiska odpadów paleniskowych w wyrobisku powęglowym KWB B-tów” 2006-2007
143 Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Łebczu, gm. Puck INNE Polska,
Łebcz
Wykonanie badań zasobności biogazowej Składowiska Odpadów Komunalnych metodą próbnego pompownia gazu składowiskowego. Analiza teoretyczna zasobności składowiska Bloków 3 i 4 wraz z rozruchem 2005
144 RAFAKO S.A. Elektrownia Ostrołęka B OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Ostrołęka
Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora Budowy oraz Inżyniera Gwarancyjnego. Kompleksowy rozruch IOS Bloków 1–3 2005-2008
145 RAFAKO S.A. Elektrownia Bełchatów OCZYSZCZANIE SPALIN Polska,
Bełchatów
Generalny Koordynator Budowy i kompleksowy rozruch IOS Bloków 3 i 4. Pełnienie funkcji Inżyniera Gwarancyjnego 2004-2008
146 Bud - Instal Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych „Promnik” dla miasta i gminy INNE Polska,
Kielce
Prace związane z ujęciem i przetłaczaniem gazu wysypiskowego – dostawa i rozruch kontenrowych pochodni do spalania gazu wysypiskowego wraz z automatyką 2003
147 BIO – Energia ESP Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Gronowie Górnym (gm. Elbląg) INNE Polska,
Gronowo Górne
Generalny Wykonawca instalacji ujęcia i zagospodarowania energetycznego pompowanego biogazu 2003-2004
148 Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o.o. Elektrownia Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Rozruch modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody dla obiegu kotłowego 2003-2005
149 Warsztat Produkcyjno-Przemysłowy Zdzisław Lityński Warsztat Produkcyjno-Przemysłowy ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Biłgoraj k. Bełchatowa
Modernizacja szaf sterowniczych wraz z oprogramowaniem oraz podłączenie do sieci, próby funkcjonalne i rozruch układu 2002
150 Sempertrans Bełchatów S.A. Sempertrans Bełchatów S.A. ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Rogowiec
Montaż i rozruch układu sterowania praski wulkanizacyjnej 2002
151 Komart Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Knurowie INNE Polska,
Knurów
Montaż i rozruch instalacji przesyłowej biogazu realacji składowisko odpadów - kotłownia 2002
152 Elektrownia Bełchatów Elektrownia Bełchatów ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Bełchatów
Wykonanie projektu technicznego, dostawa urządzeń, zabudowa i rozruch mikroprocesowego systemu sterowania i wizualizacji Stacji Ciepłowniczej D-3 2002-2003
153 PEC Sp. z o.o. Bełchatów PEC Sp. z o.o. Bełchatów INNE Polska,
Bełchatów
Zaprojektowanie, wykonanie, zamontowanie i rozruch węzłów cieplnych dla indywidualnych odbiorców. 2002-2003
154 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Knauf Bełchatów Sp. z o.o. INNE Polska,
Bełchatów
Wykonanie instalacji centralnego smarowania przenośników linii produkcyjnych 2001
155 Elektrownia Bełchatów Elektrownia Bełchatów ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Bełchatów
Opracowanie projektu technicznego wentylacji wraz z automatyką, wykonanie dokumentacji technicznej instalacji p.poż. Modernizacja instalacji wentylacji oraz instalacji gaszenia CO2 2001-2002
156 Energobudowa S.A. Budynek Biurowy KOCIOŁ Polska,
Zabierzów
Dostawa, montaż i rozruch kotłowni gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji tryskaczowej z pompownią pożarową 2001-2002
157 Fabricom Airport Systems Międzynarodowe Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie INNE Polska,
Warszawa
Montaż, testy oraz rozruch układu transportu bagażowego 2001
158 Zarząd Gminy Rozprza Szkoła Podstawowa w Rozprzy KOCIOŁ Polska,
Rozprza
Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji c.o. 2000
159 Elektrownia Bełchatów Elektrownia Bełchatów ELEKTRYKA I AUTOMATYKA Polska,
Bełchatów
Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA obiektów elektrowni 2000
160 Zakład Remontowo-Budowlany i Konserwacji Zabytków Fabryka Okien Drewnianych w Przerąbie k. Radomska KOCIOŁ Polska,
Radomsko
Montaż i rozruch kotła wodnego oraz instalacji c.o. i c.w.u. 2000