+48 44 633 79 37

OFERTA

POMIARY

Prowadzimy badania i pomiary obejmujące następujące zakresy:

 • pomiary stężeń i emisji gazów odlotowych (między innymi: pyłu, O2, CO2, SO2, NOx jako suma NO i NO2, CO, NH3, SO3, HCl, HF TVOC, LZO, metali ciężkich i rtęci, PCDD, PCDF, PCB, SO3),
 • pomiary stężeń i emisji skuteczności działania urządzeń redukujących zanieczyszczenia do atmosfery,
 • pomiary stężeń i emisji do wyznaczania charakterystyk dla ciągłych systemów pomiarowych (AMS),
 • pomiary rozkładów prędkości oraz strumienia objętości gazów,
 • pomiary stężeń i emisji na potrzeby testów technologicznych


Energetyczne Laboratorium Badawcze firmy Termall stosuje następujące techniki pomiarowe:

 • chemiluminescencja (NO oraz NOx w przeliczeniu na NO2),
 • paramagnetyzm (O2),
 • NDIR (CO, SO2),
 • FTIR (CO2, SO2, NOx jako suma NO i NO2, CO, NH3, HCl, HF),
 • grawimetryczna (pył),
 • kondensacyjno-adsorpcyjna (stężenie pary wodnej w gazach odlotowych),
 • spiętrzania (prędkość/strumień objętości gazów odlotowych),
 • anemometryczna (prędkość/strumień objętości gazów odlotowych).

Pomiary realizowane są przez wysoko wykwalifikowany personel przy zastosowaniu nowoczesnej i technologicznie zaawansowanej aparatury pomiarowej spełniającej wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa.