+48 44 633 79 37

OFERTA

OPTYMALIZACJE

Aktualnie obowiązujące normy i obostrzenia nałożone na funkcjonujące zakłady przemysłowe narzucają obowiązek ograniczenia emitowanych zanieczyszczeń powietrza do minimum.

Wszystkie działania optymalizacyjne oparte są na pomiarach eksploatacyjnych, które wcześniej wymagają sprawdzenia poprawności wskazań przez wykonanie pomiarów za pomocą przenośnych urządzeń pomiarowych o wyższej dokładności. Celem tych działań są m.in.: uzyskanie jak najwyższej sprawności procesu spalania oraz dotrzymanie warunków emisyjnych i technicznych.

Pomiary emisyjne w elektrowniach, spalarniach oraz innych tego typu obiektach, które nasza firma kompetentnie przeprowadza, są niezbędne nie tylko do kontroli procesów spalania, ale również do ich optymalizacji.

Realizujemy optymalizacje pracy urządzeń i procesów dla:

 • kotłów,
 • instalacji redukujących zanieczyszczenia do atmosfery:

       - elektrofiltrów (EF),
       - filtrów dolno-przepustowych (FDP),
       - instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS),
       - instalacji odsiarczania spalin (IOS),
       - instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR),
       - instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR),

 • instalacji pomocniczych i innych.